20 d'abril de 2022 de 16:00 a 20:00 h                                                        

L’actual situació a la sanitat, amb gran demanda assistencial i sent l’atenció primària la porta d’entrada dels pacients, requereix  d’una amplia preparació i capacitació d’aquests  professionals. 

Per  aconseguir una correcta priorització de les patologies que han de ser derivades a les especialitats hospitalàries s’ha d’optimitzar temps i recursos. És imprescindible una correcta formació amb aprenentatge teòric i entrenament per obtenir la rendibilitat que pot proporcionar la tècnica.  Actualment tenim en fase de implementació la teledermatologia com a via única de derivació a l’especialitat de dermatologia, en aquest projecte serà fonamental incorporar imatges dermatoscòpiques en lesions pigmentades per optimitzar la priorització.


MÉS INFORMACIÓ

Skill Level: Beginner