4 de maig de 2022 de 16:00 a 19:00 h                                                        

El nombre creixent d'infants i adolescents que presenten simptomatologia persistent, en molts casos els impedeix viure una vida social i personal amb normalitat. Més patent després de la darrera onada que va afectar molts nens i adolescents. Les dificultats que trobem els professionals que els hem d’atendre,   donada la variabilitat i inespecificitat dels símptomes, fa que necessitem informació més específica i actualitzada sobre aquesta entitat per conèixer les opcions terapèutiques més adequades.   També destaca la demanda dels pares dels pacients organitzats en xarxes que demanen una visibilització i atenció integral per als seus fills  sense estigmatitzar. 


MÉS INFORMACIÓ


Skill Level: Beginner