6 d'octubre de 2022 de 16:00 a 20:00 h 
                                                     

Metges de Catalunya organitza aquest curs per oferir l’opció d’un abordatge no farmacològic a una síndrome tant freqüent i complexa com és el mareig.  Mareig, vertigen, inestabilitat són diferents manifestacions que els pacients ens porten molt freqüentment a la consulta d’atenció primària i que comporten molt malestar.  Sovint per les característiques de la visita d’AP (múltiples motius de consulta, sobrecàrrega assistencial que condiciona limitació del temps per pacient, etc) l’exploració i l’anamnesi són insuficientment complertes per arribar a la causa més probable. Així mateix prescriure un fàrmac i pautes molt generals sol ser l’actuació més freqüent que acabem recomanant.   

Sobre aquesta demanda, molt alta per part de la població adulta gran, tant  important és reconèixer que un  gran percentatge  està associada a l'envelliment de la funció d'equilibri i del sistema vestibular com que el tractament eficaç no hauria de ser únicament farmacològic. 

 

Exposarem opcions terapèutiques  avalades tant per institucions  nacionals com internacionals i sobretot per la dilatada experiència professional que disposa el ponent sent uns dels primers en implantar la fisioteràpia vestibular a Catalunya i Espanya.  Sergi Lucas és coordinador del grup de treball de reeducació vestibular al Col.legi de Fisioterapeutes  de Catalunya.     

 

S’ha demanat l’acreditació d’aquest curs al Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries 
[+informació]

Skill Level: Beginner