29 de setembre de 2022 de 16:00 a 18:00 h 
                                                     

El Document de Voluntats Anticipades (DVA) ha tingut un notable desplegament normatiu, des de la Llei 21/2000. El DVA és una manera d'expressar l'autonomia de les persones a l'hora de decidir amb relació a la seva pròpia salut. 

Amb l’entrada en vigor de la Llei orgànica 3/2021, de 24 de març, de regulació de l'eutanàsia, Catalunya disposa d'una normativa capdavantera pel que fa a l'eutanàsia, i ofereix una resposta jurídica, sistemàtica, equilibrada i garantista a una demanda de la societat actual. I en aquest sentit, el fet de comptar amb un DVA registrat resulta facilitador a l’hora de prestar (com a metge), o de rebre (com a pacient) ajut per morir. 

És necessari que el personal facultatiu compti amb informació acurada i actualitzada sobre el DVA i com orientar als pacients que mostrin desig de formalitzar-ne un.  


Skill Level: Beginner