Curs disponible durant 1 any (18/09/23 a 17/09/24)

La patologia oftalmològica és un dels motius freqüents de consulta en atenció primària especialment els símptomes  aguts  (ull vermell, llagrimeig, picor ocular) i els trastorns deguts a l’edat com la pèrdua de visió, la sequedat ocular, etc. Una primera aproximació  diagnòstica i la primera atenció terapèutica sol realitzar-la l’especialista de Medicina Familiar i Comunitària.


ACCÉS A LA GUIA DEL CURS >


Skill Level: Beginner