Data: 03/05/23 i 10/05/23 
Horari: de 16 a 19h 


Consulta la guia del curs aquí➡️


Dol_perinatal_outside.pngDol_perinatal_outside.png
Skill Level: Beginner

Data: 15/03/23 i 22/03/23
Horari: de 16 a 19h.
Consulta la guia del curs aquí >Skill Level: Beginner

6 d'octubre de 2022 de 16:00 a 20:00 h 
                                                     

Metges de Catalunya organitza aquest curs per oferir l’opció d’un abordatge no farmacològic a una síndrome tant freqüent i complexa com és el mareig.  Mareig, vertigen, inestabilitat són diferents manifestacions que els pacients ens porten molt freqüentment a la consulta d’atenció primària i que comporten molt malestar.  Sovint per les característiques de la visita d’AP (múltiples motius de consulta, sobrecàrrega assistencial que condiciona limitació del temps per pacient, etc) l’exploració i l’anamnesi són insuficientment complertes per arribar a la causa més probable. Així mateix prescriure un fàrmac i pautes molt generals sol ser l’actuació més freqüent que acabem recomanant.   

Sobre aquesta demanda, molt alta per part de la població adulta gran, tant  important és reconèixer que un  gran percentatge  està associada a l'envelliment de la funció d'equilibri i del sistema vestibular com que el tractament eficaç no hauria de ser únicament farmacològic. 

 

Exposarem opcions terapèutiques  avalades tant per institucions  nacionals com internacionals i sobretot per la dilatada experiència professional que disposa el ponent sent uns dels primers en implantar la fisioteràpia vestibular a Catalunya i Espanya.  Sergi Lucas és coordinador del grup de treball de reeducació vestibular al Col.legi de Fisioterapeutes  de Catalunya.     

 

S’ha demanat l’acreditació d’aquest curs al Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries 
[+informació]

Skill Level: Beginner

29 de setembre de 2022 de 16:00 a 18:00 h 
                                                     

El Document de Voluntats Anticipades (DVA) ha tingut un notable desplegament normatiu, des de la Llei 21/2000. El DVA és una manera d'expressar l'autonomia de les persones a l'hora de decidir amb relació a la seva pròpia salut. 

Amb l’entrada en vigor de la Llei orgànica 3/2021, de 24 de març, de regulació de l'eutanàsia, Catalunya disposa d'una normativa capdavantera pel que fa a l'eutanàsia, i ofereix una resposta jurídica, sistemàtica, equilibrada i garantista a una demanda de la societat actual. I en aquest sentit, el fet de comptar amb un DVA registrat resulta facilitador a l’hora de prestar (com a metge), o de rebre (com a pacient) ajut per morir. 

És necessari que el personal facultatiu compti amb informació acurada i actualitzada sobre el DVA i com orientar als pacients que mostrin desig de formalitzar-ne un.  


Skill Level: Beginner

30 de maig - de 16:00 a 20:00 h i 9-13 de juny de 2022 de 16:00 a 19:00 h                                                        

L’Agrupació de Jubilats de Metges de Catalunya, en col·laboració amb la Fundació Metges de Catalunya, organitza el curs “Sexualitat en la Gent Gran”.  

Pensem en aquest curs com una oportunitat per parlar de la sexualitat i envelliment, per donar informació i formació sobre sexualitat i salut (sexual, genital, afectiva) entre la gent gran, en context d’una temàtica molt poc tractada fins ara malgrat la seva cabdal importància. I per trencar aquest “silenci” que fa que sovint  no arribem a conèixer i, per tant, no puguem donar suport o tractar com a professionals els problemes que poden ocasionar els canvis durant aquesta etapa de la vida, tant entre persones autònomes, com entre aquelles que van perdent l’autonomia però no el desig de tenir encontres sexuals.  

Pèrdua o oportunitat? La pèrdua: de salut d’algun dels membres de la parella, o del desig sexual, el dol per la mort del company, la pèrdua de capacitats, o directament la soledat entre d’altres pèrdues. Però també la oportunitat: de gaudir de relacions sexuals i afectives més lliures, del desig de continuar actiu i vivint una vida amb la màxima plenitud.   

I com no, tenint en compte el context social que acompanya l’envelliment. Posant una mirada respectuosa sobre la diversitat de gènere o la pràctica de conductes sexuals no heteronormatives.  

Comptarem amb ponents de primera línia de molts àmbits del coneixement: l’antropologia social, la filosofia, la psicologia, l’atenció primària, la ginecologia, la psiquiatria, i l’endocrinologia pediàtrica. Però també comptarem amb el testimoni en primera persona d’un psicòleg i escriptor intersex, que ens exposarà amb molta claredat la sexualitat en la gent gran dintre del col·lectiu gay. 

Esperem que aquest curs tingui la profunditat necessària per arribar amb tota sensibilitat a entendre les necessitats d’afecte i sexualitat entre les persones grans, i com atendre-les com a professionals amb la màxima cura possible.  

S’ha demanat al Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries l’acreditació d’aquest curs. 

El curs s’impartirà en modalitat híbrida: zoom i presencial (amb aforament limitat a 18 persones, per rigorós ordre d’inscripció). Per acudir presencialment, a banda de fer la inscripció via campus, s’ha d’enviar un mail a: formacio@metgesdecatalunya.cat 


Skill Level: Beginner

11 i 25 de maig de 2022 de 16:00 a 19:00 h.                                                      


La Llei
Orgànica 3/2021, de 24 de març, de Regulació de l’Eutanàsia estableix a la Disposició Addicional 7ª la necessitat de difondre i formar al personal sanitari sobre els aspectes tècnics i legals que comporta el desplegament de la norma. Més enllà d’això és necessari poder debatre aspectes ètics i pràctics de la seva aplicació.

Acreditat pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries amb 0,8 crèdits. Per obtenir el certificat es requerirà l'assistència al 100% de les ponències a través de zoom. 


Informació més detallada

Skill Level: Beginner

4 de maig de 2022 de 16:00 a 19:00 h                                                        

El nombre creixent d'infants i adolescents que presenten simptomatologia persistent, en molts casos els impedeix viure una vida social i personal amb normalitat. Més patent després de la darrera onada que va afectar molts nens i adolescents. Les dificultats que trobem els professionals que els hem d’atendre,   donada la variabilitat i inespecificitat dels símptomes, fa que necessitem informació més específica i actualitzada sobre aquesta entitat per conèixer les opcions terapèutiques més adequades.   També destaca la demanda dels pares dels pacients organitzats en xarxes que demanen una visibilització i atenció integral per als seus fills  sense estigmatitzar. 


MÉS INFORMACIÓ


Skill Level: Beginner
20 d'abril de 2022 de 16:00 a 20:00 h                                                        

L’actual situació a la sanitat, amb gran demanda assistencial i sent l’atenció primària la porta d’entrada dels pacients, requereix  d’una amplia preparació i capacitació d’aquests  professionals. 

Per  aconseguir una correcta priorització de les patologies que han de ser derivades a les especialitats hospitalàries s’ha d’optimitzar temps i recursos. És imprescindible una correcta formació amb aprenentatge teòric i entrenament per obtenir la rendibilitat que pot proporcionar la tècnica.  Actualment tenim en fase de implementació la teledermatologia com a via única de derivació a l’especialitat de dermatologia, en aquest projecte serà fonamental incorporar imatges dermatoscòpiques en lesions pigmentades per optimitzar la priorització.


MÉS INFORMACIÓ

Skill Level: Beginner

Metges de Catalunya (MC) organitza un curs en línia sobre els símptomes persistents de la COVID-19 amb l’objectiu de donar resposta a les incerteses que hi ha al voltant de l’afectació perllongada que pateixen algunes persones que han patit la malaltia provocada pel SARS-CoV-2.

La situació és novedosa i presenta casuístiques diferents, per aquest motiu és necessari recopilar informació des de totes les perspectives i àmbits perquè l’assistència als pacients amb aquesta patologia sigui el més completa possible.

Els curs compta amb professionals que han adquirit coneixements i experiència en la matèria, i també inclourà testimonis de persones afectades. 

Curs acreditat amb 0,7 crèdits pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries.

*Aquest curs es realitzará en dues sessions, una el 19 de GENER i l'altra el 2 de FEBRER. 

Skill Level: Beginner